Instrukcja HydroPtls
Istota problemu
Opracowania hydrogeologiczne powinny spełniać szereg wymogów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Jednym z załączników takiej dokumentacji jest tzw. Projekt techniczny lirwidacji studni. Wykonanie takiego schemtu metodą tradycyjną, czyli programem graficznym typu Corel Draw lub AutoCad, jest żmudne i pracochłonne. Dodatkowo utrudnione jest wyszukiwanie otworów na podstawie danych zawartych w schematach (np. "znajdź otwory powyżej 45 metrów w gminie Łeba").
Rozwiązanie problemu
Rozwiązaniem problemu jest specjalistyczny, program komputerowy, którego podstawowe cechy wymieniono poniżej:
Narzędzie HydroHelper
Aplikacja HydroHelper spełnia wszystkie przedstawione powyżej warunki, przy niewielkich wymaganiach:
Możliwości narzędzia

Projek i wykonanie:     Bartłomiej Waluszko     b.waluszko @ hydrohelper.eu