Współczynnik filtracji w warstwie o napiętym zwierciadle wody bez otworów obserwacyjnych (Dupuit)
Podaj wartości parametrów:
kpocz:
Q:
r:
m:
s:
k - współczynnik filtracji (początkowy) [m/s]
Q - wydatek studni [m3/h]
r - promień studni [m]
m - miąższość warstwy wodonośnej [m]
s - depresja w studni [m]
Wzór 97
Powrót

Projek i wykonanie:     Bartłomiej Waluszko     b.waluszko @ hydrohelper.eu