Współczynnik filtracji w warstwie o napiętym zwierciadle wody, jeden otwór obserwacyjny (Dupuit)
Podaj wartości parametrów:
Q:
x1:
r:
m:
s:
s1:
Q - wydatek studni [m3/h]
x1 - odległość otworów obserwacyjnych od studni [m]
r - promień studni [m]
m - miąższość warstwy wodonośnej [m]
s - depresja w studni [m]
s1 - depresja w otworze obserwacyjnym [m]
Wzór 96
Powrót

Projek i wykonanie:     Bartłomiej Waluszko     b.waluszko @ hydrohelper.eu