Współczynnik filtracji w warstwie o napiętym zwierciadle wody, dwa otwory obserwacyjne (Dupuit)
Podaj wartości parametrów:
Q:
x1:
x2:
m:
s1:
s2:
Q - wydatek studni [m3/h]
x1 - odległość otworów obserwacyjnych od studni [m]
x2 - odległość otworów obserwacyjnych od studni [m]
m - miąższość warstwy wodonośnej [m]
s1 - depresja w otworze obserwacyjnym [m]
s2 - depresja w otworze obserwacyjnym [m]
Wzór 95
Powrót

Projek i wykonanie:     Bartłomiej Waluszko     b.waluszko @ hydrohelper.eu