Współczynnik filtracji w warstwie o swobodnym zwierciadle wody, studnie odległe od wód powierzchniowych (Dupuit). Z jednym otworem obserwacyjnym s1
Podaj wartości parametrów:
Q:
x1:
r:
s:
s1:
l:
Q - wydatek studni [m3/h]
x1 - odległość otworów obserwacyjnych od studni [m]
r - promień studni [m]
s - depresja w studni [m]
s1 - depresja w otworze obserwacyjnym [m]
l - długość części roboczej filtra [m]
Wzór 133    Poprawka Forechheimera
H alfa tabela
Powrót

Projek i wykonanie:     Bartłomiej Waluszko     b.waluszko @ hydrohelper.eu