Współczynnik filtracji w warstwie o swobodnym zwierciadle wody, studnie odległe od wód powierzchniowych. Bez otworów obserwacyjnych z poprawką Forchheimera (Dupuit)
Podaj wartości parametrów:
kpocz:
Q:
s:
r:
H:
h:
l:
k - współczynnik filtracji (początkowy) [m/s]
Q - wydatek studni [m3/h]
s - depresja w studni [m]
r - promień studni [m]
H - wysokość statycznego zwierciadła wody nad podstawą warstwy wodonośnej [m]
h - wysokość dynamicznego zwierciadła wody [m]
l - długość części roboczej filtra [m]
Wzór 131 Poprawka forechheimera
Powrót

Projek i wykonanie:     Bartłomiej Waluszko     b.waluszko @ hydrohelper.eu