Współczynnik filtracji w warstwie o swobodnym zwierciadle wody, bez otworów obserwacyjnych (Dupuit), studnie odległe od wód powierzchniowych
Podaj wartości parametrów:
kpocz:
Q:
s:
r:
H:
h:
k - współczynnik filtracji (początkowy) [m/s]
Q - wydatek studni [m3/h]
S - depresja w studni [m]
r - promień studni [m]
H - wysokość statycznego zwierciadła wody nad podstawą warstwy wodonośnej [m]
h - wysokość dynamicznego zwierciadła wody [m]
Wzór 128
Powrót

Projek i wykonanie:     Bartłomiej Waluszko     b.waluszko @ hydrohelper.eu