Współczynnik filtracji o swobodnym zwierciadle wody, jeden otwór obserwacyjny (Dupuit), studnie odległe od wód powierzchniowych
Podaj wartości parametrów:
Q:
x1:
r:
h1:
h:
Q - wydatek studni [m3/h]
x1 - odległość otworu obserwacyjnego od studni [m]
r - promień studni [m]
h1 - wysokość dynamicznego zwierciadła wody w otworze obserwacyjnym [m]
h - wysokość dynamicznego zwierciadła wody [m]
Wzór 127
Powrót

Projek i wykonanie:     Bartłomiej Waluszko     b.waluszko @ hydrohelper.eu