Współczynnik filtracji w warstwie o napiętym zwierciadle wody, bez otworów obserwacyjnych z poprawką Forchheimera (Dupuit)
Podaj wartości parametrów:
kpocz:
Q:
s:
r:
m:
l:
k - współczynnik filtracji (początkowy) [m/s]
Q - wydatek studni [m3/h]
s - depresja w studni [m]
r - promień studni [m]
m - miąższość warstwy wodonośnej [m]
l - długość części roboczej filtra [m]
Wzór 102 Poprawka Forechheimera
Powrót

Projek i wykonanie:     Bartłomiej Waluszko     b.waluszko @ hydrohelper.eu