Wzory obliczające współczynnik filtracji w warstwie o napiętym zwierciadle wody (Dupuit)
 • dwa otwory obserwacyjne, studnie zupełne Wzór 95 wiecej
 • jeden otwór obserwacyjny Wzór 96 wiecej
 • bez otworów obserwacyjnych Wzór 97 wiecej
rycina 52
 • jeden otwór obserwacyjny Wzór 101 wiecej
 • bez otworów obserwacyjnych z poprawką Forchheimera Wzór 102 wiecej
rycina 54
 • bez otworów obserwacyjnych z poprawką ForchheimeraWzór 104wiecej
rycina 55
Wzory obliczające współczynnik filtracji w warstwach o swobodnym zwierciadle wody. Studnie odległe od wód powierzchniowych.
 • jeden otwór obserwacyjny Wzór 127 wiecej
 • bez otworów obserwacyjnych Wzór 128  wiecej
Rycina 64
 • jeden otwór obserwacyjny Wzór 130  wiecej
 • bez otworów obserwacyjnych z poprawką Forchheimera Wzór 131  wiecej
Rycina 64
 • jeden otwór obserwacyjny Wzór 133 wiecej
 • bez otworów obserwacyjnych Wzór 133 wiecej
Rycina 66
Wzory zostały opracowane w oparciu o książkę "Poradnik hydrogeologa", opracowanie wspólne, Wydawnictwo Geologiczne - Warszawa 1971

Projek i wykonanie:     Bartłomiej Waluszko     b.waluszko @ hydrohelper.eu